Masterclass

MASTERCLASS SEO

09:00 -9:45 Flavio Mazzanti: Vendosja e një Strategjie Omnichannel: Klienti, Buxheti, dhe Rezultatet
09:55 – 10:35 Roberto Serra: KPI-të e SEO-s: Si të Matim Suksesin
10:45 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 11:50 Francesco Belgrano: Audit Teknik SEO: Si të Zbuloni Gabime dhe të Përmirësoni: E-commerce/Vitrinë
12:00 – 12:50 Verdiana Amorosi: Optimizimi i një website duke fshirë faqet që i bëjnë keq
13:00- 14:00 Pushim dreke
14:00 – 14:50 Luca Bove: SEO Lokale dhe Optimizimi i Skedës së Profilit të Biznesit në Google
15:00 – 15:50 Laura Copelli: Copywriting SEO: Si të Bëhet Mirë edhe me Ndihmën e AI-së
15:50 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 16:50 Elisa Contessotto: SEO Onpage dhe Përmbajtja: Më Shumë Trafik, Lead-e dhe Shitje
17:00 – 17:50 Isan Hydi: Link Building dhe Digital PR: Si të Bëhet në Mënyrë Profesionale

18:00 – 18:30 Q&A

18:30 – 19:00 Lëshimi i certifikatave personale Masterclass

MASTERCLASS ADS​

09:00 -09:50 Jacopo Matteuzzi: Strategjitë e Reklamave Multikanale për Brand dhe Shitje

10:00 – 10:45 Laura Copelli: Gjenerimi i Lead-ve në Linkedin: Si të Bëhet në Mënyrën më të Mirë për të Patur Rezultate

10:45 – 11:00 Coffee Break

11:00 -11:50 Paolino Virciglio: Realizimi i Një Reklame të Avancuar Live në Facebook dhe Instagram për E-commerce

12:00 -12:50 Manuel Lodi: Realizimi i Një Reklame të Avancuar Live Lokale në Google për Kompani Shërbimesh

13:00- 14:00 Pushim dreke

14:00 – 14:50 Fabio Antichi: Realizimi i një Fushate Google Ads Live për Reklama E-commerce: Modë, Bukuri, Elektronikë etj

15:00 – 15:50 Francesco Manzari: Problematikat me te medha ne strategjite Social dhe Ads te kompanive shqiptare

15:50 – 16:00 Coffee Break

16:00 – 16:50 Lucia Guerra: Realizimi i një Fushate Live në TikTok për të Arritur Rezultate

17:00 – 17:50 Marianna Caravatta: Linkedin Ads

18:00 – 18:30 Q&A

18:30 – 19:00 Lëshimi i certifikatave personale Masterclass