7 website nga 10 në Shqipëri nuk respektojnë Politikën e Privatësisë!

Le të fillojmë me përkufizimin e Politikës së Privatësisë: Politika e Privatësisë është një dokument, i përgatitur brenda faqes në website apo ecommerce, që informon përdoruesit në lidhje me trajtimin e të dhënave personale të tyre. Ky dokument duhet të sigurojë informacion rreth praktikave të menaxhimit të të dhënave, për të bërë të mundur që […]